Των άγιων οικουμενικον σηνοδων της καθολικης εκκλησιας άπαντα

TitleΤων άγιων οικουμενικον σηνοδων της καθολικης εκκλησιας άπαντα
Publication TypeBook
Year of Publication1628
AuthorsChurch, C
CityRome
LibrarySt John’s College Cambridge
Binding<p>Bound in calf with the stamp in gold</p>
Call NumberS.4.2-5
Stamp(s): 
Heath, Robert, Sir (1575 - 1649) (Stamp 1)
Dimensions:
Arms A cross engrailed between twelve billets Crest A wolf's head erased ducally gorged holding a broken spearhead Helmet of an Esquire
Heraldic Charges: