περι βιων, δογματων και ἀποφθεγματων των ἐν φιλοσοφιᾳ εὐδοκιμησαντων, βιβλια ιʹ = De vitis dogmatis et apophthegmatis eorum qui in philosophia claruerunt libri X

Titleπερι βιων, δογματων και ἀποφθεγματων των ἐν φιλοσοφιᾳ εὐδοκιμησαντων, βιβλια ιʹ = De vitis dogmatis et apophthegmatis eorum qui in philosophia claruerunt libri X
Publication TypeBook
Year of Publication1664
AuthorsDiogenes Lærtius
CityLondon
LibraryKing’s Inns Dublin
BindingBound in calf with stamp 1 in gold
Call Number32.A.10
Stamp(s): 
Monck, Christopher, 2nd Duke of Albemarle  (1650 - 1688) (Stamp 1)
Dimensions:
Arms A chevron between three lions heads erased Coronet of a Duke Order The Garter
Heraldic Charges: