Γαλενου 1[-5] Galeni Librorum pars prima [-quinta]