περι βιων, δογματων και ἀποφθεγματων των ἐν φιλοσοφιᾳ εὐδοκιμησαντων, βιβλια ιʹ = De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus clarorum philosophorum libri X.

Titleπερι βιων, δογματων και ἀποφθεγματων των ἐν φιλοσοφιᾳ εὐδοκιμησαντων, βιβλια ιʹ = De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus clarorum philosophorum libri X.
Publication TypeBook
Year of Publication1692
AuthorsDiogenes Lærtius
CityAmsterdam
LibraryParham House Sussex
BindingBound in calf with the stamp in gold on both covers
BookplateBook label of Kimbolton Castle [seat of the Montagu family, Earls of Manchester]
Stamp(s): 
Saint John, Francis, Sir, Baronet, of Longthorpe (1680-1756)  (Stamp 1)
Dimensions:
Arms On a chief two mullets in fess point the hand of Ulster Crest A falcon rising belled ducally gorged
Heraldic Charges: