Αρριανυ Τεχνε τακτικε, εκταζις κατ αλανον = Ars tactica

TitleΑρριανυ Τεχνε τακτικε, εκταζις κατ αλανον = Ars tactica
Publication TypeBook
AuthorsArrianus
Stamp(s): 
Williams, Theodore (1785 - 1875) (Stamp 7)
Dimensions:
Arms On a fess sable between three ravens three crescents in chief a spearhead Crest A raven wings elevated Motto DEUS ALIT ME
Heraldic Charges: 
crescents (3)fess, on a, betweenravenravens (3)spearhead