Λουκιανου Σαμοσατεοςς Διαλογοι

TitleΛουκιανου Σαμοσατεοςς Διαλογοι
Publication TypeBook
Year of Publication1496
AuthorsLucian, of S
CityFlorence
LibraryHRC University of Texas
BindingWith stamp 8 in gold at the head of the spine
Stamp(s): 
Dimensions:
Monogram W S D Coronet of a Duke