Παρεκβολαι εις τεν Ομερου Οδυσσειανον

TitleΠαρεκβολαι εις τεν Ομερου Οδυσσειανον
Publication TypeBook
Year of Publication1549
AuthorsEustathius, Archbishop of Thessalonica
CityRome
LibraryLiverpool Athenæum
Binding<p>Bound in black goatskin with stamp 1 in gold</p>
Call NumberCabinet 2
Stamp(s): 
Digby, Kenelm, Sir (1603 - 1665) (Stamp 1)
Dimensions:
Arms Quarterly 1. A fleur-de-lys (Digby) 2. A chevron between three cross crosslets fitchy (Pakeman) 3. Ermine on a bend three goats heads erased (Mulsho) 4. Semy of cross crosslets three leopards heads jessant de lys (Neville) on an escutcheon of pretence Quarterly 1. On a bend three stags heads caboshed a crescent for difference (Stanley) 2. A lion rampant (Brabant) 3. Three luces hauriant (Lucy) 4. Five lozenges in fess (Percy) Legend + INSIGNIA ? [diamonds] KENELMI ? DIGBY ? EQVITIS ? AVRATI .
Heraldic Charges: