περι βιων, δογματων και ἀποφθεγματων των ἐν φιλοσοφιᾳ εὐδοκιμησαντων, βιβλια ιʹ = De vitis dogmat. & apopht. clarorum philosophorum libri X

Titleπερι βιων, δογματων και ἀποφθεγματων των ἐν φιλοσοφιᾳ εὐδοκιμησαντων, βιβλια ιʹ = De vitis dogmat. & apopht. clarorum philosophorum libri X
Publication TypeBook
Year of Publication1615
AuthorsDiogenes Lærtius,
CityGeneva
LibraryChrist Church Oxford
BindingBound in calf with stamp 3 in gold
Call NumberWotton under Edge 155
Stamp(s): 
Venables, Peter, Baron de Kinderton  (1604 - 1669) (Stamp 3)
Dimensions:
Arms Two bars Helmet of an Esquire Legend * SIGILL • PET • VENABLES • BAR • DE • KINDERTON
Heraldic Charges: