ἱστοριων βιβλια τινα τα ἑυρισκομενα = Historiarum libri aliquot qui extant

Titleἱστοριων βιβλια τινα τα ἑυρισκομενα = Historiarum libri aliquot qui extant
Publication TypeBook
Year of Publication1539
AuthorsDiodorus, Siculus
CityBasel
Other CitationFoot, Mirjam M. The Henry Davis Gift. A collection of bookbindings. British Library, 1983, ii, item 30 (P.1399)
BindingBound in calf with stamp 2 in blindBound in calf with stamp 2 in blind
Stamp(s): 
Ware, Henry (1668-1740)  (Stamp 1)
Dimensions:
Arms Two lions passant a bordure charged with eight escallops
Heraldic Charges: